Ja Esat iegādājušies preces www.DEIVAVEIKALS.lv interneta vietnē (distances līgums), Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža atdot preci.

Iesakam jau preces saņemšanas brīdī pārliecināties, vai tā pilnībā atbilst pasūtītajai (ražotājs, modelis, krāsa, izmērs un citi būtiski parametri), lai izvairītos no pārpratumiem. Atsevišķos gadījumos bildē redzamais produkts gaismas vai novietojuma ietekmē var dot maldīgu iespaidu par savu krāsu vai izmēru, ka arī bilde var tik veikta ar paraugproduktu, kas nelielās dizaina niansēs var atšķirties no plauktā esošajiem.

Izmantojot atteikuma tiesības, Jūsu pienākums ir 7 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas, atdot preci Deivaveikals.lv (ja prece ir saņemta).

Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Tas nozīmē, ka prece nedrīkst būt lietota, tās oriģināliepakojumam ir jābūt nevainojami saglabātam.

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu, Medus Veikals atmaksās par preci samaksāto naudas summu iespējami ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no dienas, kad būsiet nosūtījuši rakstisku atteikumu. Piegādes izmaksas netiek atmaksātas, izņemot, ja prece neatbilst līguma noteikumiem.