INTERNETA VEIKALA medusveikals.lv LIETOŠANAS NOTEIKUMI

  • Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem, pasūtot tos internetā, pa telefonu, faksu vai e-pastu. Pirms preces pasūtīšanas uzmanīgi izlasiet šo dokumentu;
  • SIA Apiteks  ik pa laikam var mainīt lietošanas noteikumus. Lūdzu, pārlasiet tos, pirms veicat atkārtotu pirkumu.

LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  • Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām no viņa reģistrētā lietotāja konta un paša ievietoto informāciju, kā arī par paroles un lietotāja konta konfidencialitāti;
  • Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja vārdu un paroli). Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska vai juridiska persona), kuram tie piešķirti;
  • Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā SIA Apiteks patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, lasāma Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

Veicot pasūtījumu lietotājs piekrīt, ka iesniegto datu apstrādi veic SIA Apiteks,"Bites", Vālodzes, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, Latvija LV-2130, saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu.

SIA APITEKS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  • SIA Apiteks apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt preces saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā.
  • Neskaidrību gadījumā lietotājam tiek sniegta palīdzība -  kādu palīdzību mēs piedāvājam – info epasts un mans vai tavs telefons?
  • Izmantojot Deivaveikals.lv interneta veikalu, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi ir saprotami un apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.